Δικηγόρος - Κατσάνου Ορ. Μαρίνα
 
Κρατίνου 7
105 51 Αθήνα
(Πλατεία Κοτζιά)
 
Τηλέφωνο: +302103248671
 
Κινητό τηλέφωνο: +306976518718
 
Ωράριο λειτουργίας
Κατόπιν ραντεβού.
 
 
 
 
 

Δίκαιο Αλλοδαπών - Κατσάνου Ορ. Μαρίνα στην Αθήνα

 
Η δικηγόρος Μαρίνα Κατσάνου, με έδρα της την Αθήνα, εξειδικεύεται και στο Δίκαιο Αλλοδαπών.

Συγκεκριμένα:

  • Χορήγηση , ανανέωση άδειων παραμονής.
  • Χορήγηση και πολιτικού ασύλου σε προσφυγές.
  • Χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας.
  • Χορήγηση και ανανέωση αδείας παραμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών και σε ευρωπαίους πολίτες.
  • Χορήγηση και αδεία διαμονής σε ιδιοκτήτες ακίνητων και σε επενδυτές στην Ελλάδα με βάση το νόμο 4146/2013 και 4251/2014.
  • Διαδικασία εκδίκασης αντιρρήσεων για την άρση της προσωρινής κράτησης παραμονών αλλοδαπών που κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα της χωράς.
  • Διαδικασία κατάθεσης αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής κατά αποφάσεων απορρίψεως χορήγησης και ανανέωσης άδειων παραμονής.
  • Κατάθεση αιτήσεων για διαγραφή απελάσεων αλλοδαπών για διαγραφή αποφάσεων απέλασης αλλοδαπών στο υπουργείο προστασίας του πολίτη.
  • Κατάθεση αιτήσεων ακυρώσεων και ετησίων αναστολής κατά αποφάσεων διοικητικής απέλασης αλλοδαπών που ζουν παράνομα στη χώρα.